Meraklı Kategori

Müsadere Nedir?

Müsadere Hakkında Merak Edilenler

Müsadere Nedir ?

Müsadere kelimesine baktığımızda, basit anlamda yetkili olan bir mahkeme kararının sonucunda suç eşyasının mülkiyet hakkına sahip olan kişinin işlediği suçuna bağlı olarak kullanmış olduğu eşyalar ve faydalandığı kazançlara devletin müdahale ederek buna işlem yapmasıdır. İlliyet bağı ilkesine bağlı olarak bu eşyalara ve kazançlara göre devlet bunlar üzerindeki mülkiyetine intikal etmektedir. Fakat bu şeylerden hariç, bireyin bütün malvarlığının devlete aktarımının sağlanması genel müsadere adı ile işlenmesi kanun gereği yasaklanan bir durumdur. Bu karar Anayasanın 35. Maddesinde düzenlenmiş olan Mülkiyet Hakkını da kapsıyor olduğundan koruma kapsamına alınmış bir şeydir. Müsadere hakkında konuşmak gerekirse basit şekliyle ikiye ayırabiliriz. Eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olarak ayırdığımız bu iki kavramı gelin beraber görelim.

 

  1. Eşya hakkında müsaderenin yapılabilmesi için yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi eşyaya ait suç işlenirken illiyet bağı ilkesinin devre dışı kalmaması ve direkt olarak kullanıldığının tespitinin yapılması gereken bir durumdur. Örnek olarak basit bir yaralama durumunda kullanılan terlik ve benzer bir eşya ya da hırsızlık yaparken kullanılmış olan maske gibi şeyleri bu şekilde örnekler halinde verebiliriz.  Bu kısımda terliğin ya da maskenin mülkiyet durumunun suç işlemiş kişi de mi yoksa başka bir kişide mi olduğu sorunsalı ortaya çıkıyor. Müsadere halinin tek bir şartı suç işlenirken kullanılmış olmasıdır. Ama bu bölümde kanun koyucu bir istisnayı da beraberinde eklemiştir. İyiniyetli üçüncü kişiye ait olan bir eşya ve benzeri bir şeyin suç işlenirken kullanılmış olması müsadere altına eklenemez. Bu durum hakkında yerel mahkemelerce yapılacak olan yargılamalar çerçevesinde yukarıda da belirtmiş olduğumuz istisna içeren durumları TCK 54-55.md içerisinde yettiği kadar dikkate alınmadığını da bu konuya eklemek gerekiyor.

 

  1. B. Kazanç Müsaderesine baktığımızda ise işlenmiş olan suça ait elde edilmiş olan menfaat sağlama durumunun devreye girdiğini görürüz. Burada genel anlamda önümüze çıkan kural bir suçun kazanç elde etme durumu olarak kabul edilemediği için kişinin işlemiş olduğu suçun sonucunda niteliksel olarak cezasını çekmesi gerekecektir. Kazanç müsaderesi içerisinde konu olabilen birkaç örnek suçlar;  kaçakçılık yapmak, ihaleye fesat karıştırmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapmak ve dolandırıcılık yapmak olarak saymamız mümkündür. Bu suçların içeriği bakımından işlenmiş olan suçların sonucunda elde edilmiş olan maddi menfaat unsurları devletin el koymasına neden olacaktır. Örnek olarak kaçakçılık suçuna ait bir eşyanın tespit edilerek elde edilmesi bir maddi kazancın suçu işlemiş olduğu kişiden geri alınması buna örnek olarak verilebilir. Kazanç müsaderesi kanundan almış olduğu bu güç ile beraber suç işlemeye elverişli olması muhtemel kişilerde ciddi boyutlarda caydırıcılık oluşturuyor. Tekrar belirtmek gerekir ki; kanun koyucu müsadere müessesesinin uygulaması aşamasında her daim iyi niyetli 3. Kişileri koruma altına alarak onlara sahip çıkmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu