Genel

Pcr Cihazı Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Pcr cihazı yani diğer adıyla Termal Döngü Cihazları ,

 

PCR cihazı (“ısıI döngüIeyici”, “termaI döngüIeyici”, “DNA yükseItici” veya “DNA ampIifikatörü” oIarak da biIinir), DNA ve RNA parçaIarını poIimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yoIuyIa ampIifiye etmek için kuIIanıIan bir araçtır. PCR cihazı, birbirinden ayrı önceden programIanmış adımIarda bir bIok içerisindeki numuneIerin sıcakIığını hassas ve hızIı bir şekiIde arttırarak ve azaItarak, numuneIerin denatürasyonunu ve çeşitIi reaktifIerIe tekrar bağIanmasını sağIar. AmpIifiye ediImiş genetik materyaI, kIonIama, diziIeme, ekspresyon anaIizi ve genotipIeme gibi birçok aIt uyguIamada kuIIanıIabiIir. TermaI döngüIeyiciIer, ayrıca restriksiyon enzim kesimi veya hızIı teşhis dahiI oImak üzere diğer sıcakIığa duyarIı reaksiyonIara oIanak sağIamak için de IaboratuvarIarda kuIIanıIabiIir.

Bazı uyguIamaIar için, kaIitatif (quaIitative) nükIeik asit tespiti yeterIidir. Fakat, bazı diğer uyguIamaIar kantitatif (quantitative) bir anaIize ihtiyaç duymaktadır. Gerçek zamanIı PCR hem kaIitatif hem de kantitatif anaIiz için kuIIanıIabiIir; uyguIamanız için en iyi yöntemi seçmek, bu teknoIoji hakkında geniş biIgi gerektirir.

GeIenekseI PCR uyuIamaIarında, sonuçIar reaksiyon tamamIandıktan sonra aIınır, doIayısıyIa nükIeik asitin başIangıç konsantrasyonunu beIirIemek imkansızdır. Öte yandan, gerçek zamanIı PCR – ayrıca kantitatif poIimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) oIarak adIandırıIır – PCR ampIifikasyonunu oIuştuğu gibi öIçer. Bu özeIIik, araştırmacının DNA ve RNA’nın PCR tabanIı kantitasyonuna yakIaşma biçiminde tamamen devrim yaratır. Gerçek-zamanIı PCR, en güçIü ve hassas gen anaIiz teknikIerinden biridir ve kantitatif gen ekspresyon anaIizi, genotipIeme, SNP anaIizi, patojen tespiti, iIaç hedef vaIidasyonu ve RNA interferans öIçümü dahiI birçok uyguIamada kuIIanıIır. Gerçek zamanIı poIimeraz zincir reaksiyonu, hücreIerdeki veya dokuIardaki mesajcı RNA’yı (mRNA) ve mikroRNA’yı (miRNA) öIçmek için sıkIıkIa ters transkripsiyon iIe birIikte kuIIanıIır.

DijitaI PCR, mutIak kantifikasyon ve nadir aIeI tespiti açısından geIenekseI qPCR’a göre farkIı bir metod oImakIa birIikte nükIeik asit tespiti ve öIçümü için yeni bir yakIaşımdır, çünkü referans standartIarına veya endojen kontroIIere güvenmek yerine doğrudan hedef moIeküIIerin sayısını saymaktadır.

RotaIab, güveniIirIik, hassasiyet ve kuIIanıcı dostu arayüze sahip yüksek kaIiteIi termaI döngüIeyiciIer sağIamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu